Grunden för Tollares nya förskola

Mitt i Tollare, granne med Grindstugan, byggs den nya förskolan Utkiken. Grundläggningen påbörjas inom kort och öppningen planeras till augusti nästa år. Den norska förskolekoncernen Norlandia kommer att driva verksamheten med fokus på barnens utveckling, att grundlägga goda matvanor samt rörelse i vardagen. Här ska även olika familjetjänster erbjudas, så att du som förälder exempelvis kan köpa morgonkaffe och fralla, eller beställa en vällagad middagsmatlåda för hela familjen.

Förskolan uppförs i hörnet av Tollarevägen och Godtemplarvägen. Byggherren Cikoria Fastigheter har ett nära samarbete med Norlandia Förskolor för att skapa en riktigt bra miljö för verksamheten, både inomhus och utomhus.


Alla foton utom skissbilden nedan kommer från Norlandia Förskolor

Legobygge modell större
Tillsammans med Liljevalls Arkitekter och i dialog med de boende i närområdet har man försökt skapa en utvändig utformning som både ska passa in och samtidigt tillföra något nytt i miljön bland alla bostäder. Det kan låta tufft att hinna klart till augusti, men Manne Berger på Cikoria Fastigheter verkar lugn:

– Först bygger vi en stabil grund. I februari planerar vi att inleda monteringen av huset, vilket tar ungefär tre månader. Det är 62 moduler, tillverkade på Moelvens fabrik i Värmland, som ska monteras ihop. Genom att producera delarna i förväg kan vi bygga mer hållbart, snabbare, till lägre kostnad och ändå få hög kvalitet. Tekniken påminner, passande nog, om att bygga Lego och blir allt vanligare. Sist kommer fasaden, som också täcker över modulernas fogar.


Skissbild från Liljevalls Arkitekter

Förskolan planeras för ungefär 125 barn i åldrarna under förskoleklass. Norlandias förskolor har mycket fokus på pedagogik och barnens utveckling. Med konceptet ”Mat med Smak” vill man också ge barnen goda matvanor, som även kan tas med hem som middag. Matlådan beställs av föräldern på morgonen och hämtas samtidigt med barnen.

Aktivitet och avkoppling lika viktiga
Ett annat viktigt fokusområde är att barnen ska få såväl rörelse och aktivitet som vila och avkoppling. Här samarbetar Norlandia, som första förskola i Sverige, med kronprinsessan Victoria och kronprins Daniel i deras satsning Generation Pep för barns och ungas hälsa.

– Många barn äter för mycket eller för onyttigt idag, samtidigt som de tillbringar en stor del av sin tid stillasittande framför olika skärmar. Skärmtid kan vara utvecklande, men vi ser också tydligt att många barn behöver mer av både rörelse och riktig avkoppling. Det här är något vi gärna berättar mer om på våra föreläsningar, som också är en av våra så kallade familjetjänster, berättar Johannes Stiigh, Sverigechef på Norlandia Förskolor.

Norlandia har även ett tanke- och arbetssätt kring kunskap och innovation, som använder barnens naturliga upptäckarglädje och uppfinningsrikedom för att både barnen själva och verksamheten ska utvecklas.

Anmälan via Nacka kommun
Det fullständiga namnet på den nya förskolan blir Norlandia Förskolor Utkiken. Anmälan planeras öppna senare i vinter eller i vår, och görs då via Nacka kommuns webbplats.

 

Länkar till mer läsning

Norlandia Förskolor

Generation Pep

Nacka kommuns webbinfo om förskolor

Tidigare Tollare-nyhet om förskolan