Ny förskola planeras vid Grindstugan

Granne med Grindstugan planeras en ny förskola för barn i åldrarna under förskoleklass. Bakom planerna står byggherren Cikoria och förskolekoncernen Norlandia, som driver ett stort antal förskolor i Sverige. Förutom en trygg och genomtänkt pedagogik erbjuder Norlandia också vardagsnära familjetjänster som barnpassning hemma och matlådor för föräldrar att ta med hem.  

Tollare växer, liksom antalet barn i olika åldrar. Behovet av ytterligare en förskola är stort, och därför vill fastighetsutvecklaren Cikoria uppföra en ny förskolebyggnad vid Grindstugan åt den norska förskolekoncernen Norlandia. Förutsatt att bygglov och annat kommer på plats, är förhoppningen att kunna välkomna de första barnen i augusti 2019.

Småskalighet för små användare
Idag samarbetar Norlandia och Cikoria för att rita och utforma en så bra förskola som möjligt. Tanken är att byggnaden ska ha två våningsplan istället för den betydligt högre fyravåningsbyggnad som var tänkt att placeras här från början.

Manne Berger på Cikoria berättar:

– Vi vill bygga mer småskaligt – både för att passa in i omgivningen och för att skapa lokaler där barnen trivs och verksamheten fungerar så bra som möjligt. Om det blir som vi planerar och hoppas få godkänt för, så blir det en byggnad på cirka 1100–1200 kvadratmeter totalt, fördelade på två våningar. Vi anstränger oss också för att skapa en trevlig och tilltalande exteriör som ska passa in i Tollare.

Trygg pedagogik och familjetjänster
Vad förskolan ska heta är ännu inte klart, men den planeras för att kunna ta emot cirka 125 barn i åldrarna från de allra minsta och upp tills det är dags att börja förskoleklass. Norlandias förskolor har en genomtänkt pedagogik med stort fokus på barnens utveckling och lärande, rörelse och hälsa. De erbjuder också god och nyttig mat som tillagas på förskolan.

Utöver själva förskoleverksamheten kommer även så kallade familjetjänster att erbjudas, berättar Johannes Stiigh på Norlandia:

– Vi vet hur tufft det är för småbarnsfamiljer att få ihop tillvaron ibland. Därför vill vi hjälpa till med den kunskap och de resurser som vi ändå har på plats. Det kan handla om att kunna ta med sig en god, smakrik och nyttig middag för hela familjen när man hämtar, eller att få barnpassning hemma av någon som är både proffs och dessutom ofta redan känner barnen. Vi erbjuder även olika typer av föräldraföreläsningar, till exempel om pedagogik eller barns utveckling.

Fortsatt arbete och läs mer
Arbetet med att realisera planerna på den nya förskolan pågår för fullt och Tollare-redaktionen hoppas kunna återkomma med fler nyheter när utvecklingen har kommit längre. Här kan du som är nyfiken läsa mer om Norlandias förskoleverksamhet.