Tack för oss i Tollare

Gator, kajer, torg och naturmark är nu överlämnade till Nacka kommun för fortsatt drift och förvaltning. Vi stänger därför ner informationssidan www.tollareinacka.se.

Bonava äger fortfarande obebyggd mark i Tollare där det planeras för fler bostäder i framtiden. Håll dig uppdaterad genom att ta del av Bonavas nyhetsbrev som vi skickar ut en gång i månaden. Anmälan hittar du på Bonavas hemsida

På återseende!