Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss då vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats.

Dessa uppgifter lagrar vi och så länge lagrar vi dina uppgifter

Personuppgifterna som lagras är de uppgifter du själv fyller i vid anmälan av prenumeration av nyhetsbrev, det vill säga e-postadress. Uppgifterna du lämnar sparas så länge du inte avregistrerar dig från att motta nyhetsbreven. Varje nyhetsbrev innehåller information om hur du avregistrera dig och därmed motsätter dig fortsatta nyhetsbrev.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in personuppgifter om dig när du anmält dig som prenumerant av nyhetsbreven från tollareinacka.se samt om du av någon annan anledning själv kontaktat oss, exempelvis genom att skicka e-post till oss.

Analys

Vi samlar in information via Google Analytics om hur många som besöker denna webbplats och en del information om er som läsare, till exempel vilket land ni bor i, vilken typ av webbläsare ni använder och vilka sidor ni besöker.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig (så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när
som helst. För att göra en ansökan om registerutdrag ska den vara skriftlig och undertecknad av den sökande samt skickas till personuppgiftsansvarig. Se längst ner för kontaktuppgifter.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras. Vid genomförande av väsentliga förändringar i integritetspolicyn informeras du via e-
post innan ändringarna träder i kraft.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Näpen AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som du själv lämnat genom att fylla i de fält som inskicksformuläret innehåller.
Nedan finns information om hur du kontaktar oss.

Näpen AB
Organisationsnummer: 556836-6586
E-post: anna.blank@napen.se
Telefon: 070-370 22 51

Personuppgiftsombud:
Anna Blank
anna.blank@napen.se