Bygginfo: Arbete med ny beläggning på kajen

Under vecka 23, med start måndagen den 23 maj kommer vi att utföra arbeten på kajen i den västra delen. Betongbeläggningen behöver läggas om. I samband med detta behöver den gamla betongen bilas bort. Bilningsarbetena kan upplevas störande, vi ber om överseende med detta. Arbetet beräknas vara klart under samma vecka.