Tollare fortsätter att utvecklas

Tollare är mer eller mindre färdigställt, men det planeras fortfarande att byggas en del framåt. Det är kring Tollarevägen och Tollareslingan som den kommande bebyggelsen kommer att uppföras.

Många delar av Tollare står idag färdiga men det finns fortfarande delar av Tollare som ska utvecklas och bebyggas.

Bland annat finns det en del obebyggd mark som fortfarande är under utveckling. I ovan bild planeras arbeten för markerade områden. För område A sker byggstart av Lovehusen under vår/sommar 2022 med hem som speglar Tollare, ramar in naturen och inspirerar.

För område B så kommer delar av kraftledningen markförläggas innan husen kan byggas. Preliminär start för kraftledningsarbeten är 2024. Beräknad byggstart i område B är 2025/2026.

För Tollareslingan (område C) kommer en ny detaljplan att tas fram av Nacka Kommun. Planarbetet beräknas pågå i cirka tre år. I område C ligger även Mellersta Godtemplarparken som kommer att färdigställas i samband med genomförandet av ny detaljplan.

Plan för hur kraftledningen kommer att markförläggas.