Bygginfo: Se upp för skarpa vägkanter i korsningen Tollarevägen och Hedenströms väg

Asfaltsmaskinen gick sönder under tisdagens avslutande arbeten. Det innebär att en yta om cirka 200 kvadratmeter i korsningen Tollarevägen och Hedenströms väg inte har kunnat färdigställas som planerat. Det innebär också att det finns ofasade och skarpa vägkanter i övergångarna, så färdas med försiktighet här – oavsett om du kör bil, cyklar eller går.

Asfalteringen av den återstående ytan planeras att göras under nästa vecka (v. 44) och mer exakta tidpunkter för det arbetet kommer att presenteras så snart som möjligt.