Var med och utvärdera Tollarebussen

Under våren och försommaren har Tollarebussen trafikerat vägen från kajen till anslutande SL-bussar. Idag, den 28 juni, kör bussen sin sista dag under nuvarande testperiod.

Bonava, som ligger bakom satsningen, hoppas att du har haft användning av Tollarebussen och upplevt att den har gjort resvägen smidigare för dig och dina grannar.

Nu behövs din hjälp för att utvärdera satsningen på en lokal busslinje. Syftet med undersökningen är att utvärdera behovet av Tollarebussen, om linjen ska fortsätta och om det i så fall borde göras några förändringar, till exempel i turlistan, rutten eller något annat.

Besvara gärna utvärderingsenkäten i länken nedan före den 30 juli. Enkäten är helt anonym, består av nio frågor och tar bara någon minut att besvara.

Tack för din medverkan!

Länk till enkäten