Trapparken – länken mellan torget och kajen

Många Tollarebor längtar efter att kunna ta sig ner till kajen. Några tänker sig en egen båt i hamnen och andra ser fram emot härliga promenadmöjligheter eller kanske en god middag med sjöutsikt. Bilister och cyklister kommer att nå vattnet via den vindlande Tollareslingan, men för den som går eller har rullstol erbjuds den spännande Trapparken.

De flesta i Tollare ser med förväntan fram emot att kajen och strandpromenaden öppnas, med alla möjligheter de innebär. För att ta sig ner till vattnet kommer det att finnas två alternativ – Tollareslingan för bilister och cyklister samt Trapparken för övriga besökare.


Alla visionsbilder och skisser i artikeln kommer från Tengbom/Bonava.

Från idé till ritningar
Idén att kombinera trappor och hissar med en härlig parkmiljö som blickar ut över Lännerstasundet dök upp tidigt i Tollares planering. Man såg behovet av att koppla ihop Tollares övre delar med stranden, och eftersom stigningen är så brant behövdes en genomtänkt lösning. Tillgänglighetsaspekten var viktig. Även de som har barnvagn, rullstol eller permobil ska på ett smidigt sätt kunna ta sig ner till vattnet och upp igen.

I början av 2015 var det dags att omvandla idén till verklighet – eller snarare skisser och ritningar till att börja med. Bonava, som ansvarar för uppförandet av Trapparken, samarbetar med Tengboms landskapsarkitekter. Åsa Myhr på Tengbom berättar:

– Trapparken knyter ihop Tollare på ett fint och genomtänkt sätt. Vi vill inte bara skapa en smidig transport, utan erbjuda en upplevelse där man vill stanna till för att njuta – i några minuter eller timmar. Läget mot söder är fantastiskt, både för utsiktens och ljusets skull. Vi har gjort solstudier för att ta tillvara ljuset under dagen maximalt, och även jobbat mycket med olika typer av växter, bland annat klätterväxter som tar sig upp naturligt längs murarna vid trapporna.

Uppmuntra användning
Förutom många kortare trappor mellan platåer där man kan vila, sola eller bara vara, finns också två hissar – en som börjar vid kajen och en som börjar uppe vid Tollarevägen. Hissarna möts i höjdled på den största platån, där besökaren enkelt kan ta sig mellan dem, och planeras vara öppna dygnet runt. Åsa Myhr fortsätter:

– Även om Trapparken är en genväg till och från vattnet så är det en hel del trappor och platåer som ska passeras. Framför allt på vägen upp kan man behöva få lite pepp och uppmuntran, så vi kommer att placera ut olika typer av sittytor samt några peppande ord här och där. Visst kan man ta hissarna, men vi hoppas att många ska välja trapporna. Utsikten upplevs olika från varje trappa och platå, och dessutom får man lite nyttig vardagsmotion på köpet.


Gatan som kallas Utsiktsvägen i bilden heter egentligen Tollareslingan.

Krävande konstruktionsarbete
En utmaning för många byggprojekt i Tollare är den varierande topografin – inte minst den kraftiga sluttningen ner mot vattnet. Även Trapparken blir en konstruktionsteknisk nöt att knäcka.  Jenny Lindberg, projektchef på Bonava, berättar:

– Höjdskillnaderna är en stor del av Tollares charm, men visst händer det att vi som bygger och utvecklar området kan svära över hur komplicerade många projekt blir. Trapparken är inget undantag. Den nedre sluttningen är väldigt brant och här måste vi bygga med pålar, pelare och bjälklag.

En annan utmaning är att Trapparken ska bli en egen fastighet, eftersom den, precis som vägar, gator och andra anläggningar på allmän mark, ska lämnas över till kommunen när den är färdig. Det innebär att den måste vara fristående från de hus som ligger i direkt anslutning. Därför krävs ett nära samarbete mellan Bonava, Tobin Properties med sitt projekt Vyn, HSB med Tollare Hamnplan och deras respektive arkitekter.

Konstruktionsarbetet med Trapparken har inletts och börjar nerifrån kajen. Den nedre etappen beräknas bli klar i början av 2019. Högre upp blir arbetet lite mindre komplicerat, eftersom både lutningen och underlaget är något mindre utmanande där. Den totala höjdskillnaden i Trapparken blir ungefär 35 meter.

En lokal sevärdhet
I teamet från Tengbom ingår, utöver Åsa Myhr, även Jenny Andersson och Nejra Lagumdzija. Tengbom landskapsarkitekter har genomfört flera projekt i Tollare, som Godtemplarparken och kvarteren Tollare Torg, Grindstugeparken och Vyn. Och nu är det alltså fokus på Trapparken. Åsa avslutar med hur hon önskar att den kommer upplevas:

– Först tror vi att besökaren slås av den fina utsikten och höjdskillnaden ner till vattnet. Vårt mål är att man ska känna sig välkommen in i parken med dess trappor, parkytor, platåer och hissar. Parken ska kännas välgjord, genomtänkt och anpassad till områdets topografi. Vi vill att den ska bli en naturlig del av Tollarebornas vardag, där kan de träffas och umgås, men även pausa vardagen. Vi hoppas att Trapparken blir en lokal sevärdhet, lite som ett utflyktsmål när man vill uppleva något extra.