Trafiksäkerhet för alla i Tollare

Alla bostadsområden har sina utmaningar med trafiksäkerhet, och Tollare är inget undantag. Det kan vara trångt på vissa ställen vissa tider, det körs för fort ibland och mot rött på byggvägen ibland.

Vi kan alla bli mer uppmärksamma och visa större hänsyn i trafiken. Det gäller bilister, cyklister och gående i alla åldrar, lika väl som det gäller både person- och yrkestrafiken.

Några tips om hur vi tillsammans kan öka trafiksäkerheten i Tollare:

  • Bär reflex eller reflexväst/varselväst när du är ute och går i mörker eller svagt ljus.
  • Använd gångvägar och trottoarer, inte körfälten, när du går.
  • Följ alltid gällande hastighetsbegränsning, även när du har bråttom. Det gäller förstås yrkestrafiken lika väl som persontrafiken.
  • Respektera alltid vägskyltar och trafikljus. Det gäller dygnet runt och alla dagar i veckan, även vid den omväxlande enkelriktade byggvägen mellan Tollarevägen och Tollareslingan.

Ytterligare åtgärder som Bonava kommer att vidta är att påminna både sin personal och andra byggherrar i området om att också köra försiktigt och visa hänsyn, samt informera underleverantörer och entreprenörer om detsamma. Bonava kommer också att undersöka behovet och lämplig utformning av ytterligare farthinder i de delar av området som Bonava fortfarande ansvarar för. Övriga delar av allmän mark i Tollare ansvarar Nacka kommun för.

Tillsammans kan vi skapa en bättre trafiksäkerhet i Tollare. Det är bra för både humöret, blodtrycket och grannsämjan – samtidigt som det minskar olycksrisken avsevärt.

Var uppmärksam, ta det försiktigt och visa hänsyn!