Tollarebussen

Under våren och försommaren 2019 testar Bonava en tillfällig lokal minibusslinje för att du snabbt och bekvämt ska kunna ta dig runt i området och till SL-bussarna på Sockenvägen. Testperioden för Tollarebussen är fyra månader och därefter ska försöket utvärderas under sommaren. Om testet faller väl ut kommer bussen eventuellt att sättas in igen till hösten.

Bussen är gratis för alla att åka med och kör mellan tre hållplatser – Tollare Kaj, Tollare Torg och Sockenvägen, se kartbild nedan. De tre hållplatserna är skyltade med ”Tollarebussen”. För att kunna hålla tidtabellen, passa SL-bussarnas avgångstider och inte vara i vägen för övrig trafik kan Tollarebussen enbart stanna vid dessa hållplatser. Tidtabellen hittar du i länken nederst.

Om alla sittplatser i bussen är upptagna kan chauffören av säkerhetsskäl inte ta ombord fler passagerare, eftersom det inte är tillåtet att stå i den här typen av bussar. Den som inte får plats, får då vänta på nästa avgång eller promenera.

Bussen har ett ganska stort lastutrymme baktill där man i mån av plats kan ställa barnvagnar och rullatorer. För att även pälsdjursallergiker ska kunna använda bussen är det inte tillåtet med hundar, katter eller andra pälsdjur ombord.

Tollarebussen började köra 1 mars och testperioden varar till och med 30 juni 2019.

Bonava önskar alla boende och besökare varmt välkomna ombord!

Länk till Tollarebussens tidtabell