Stort intresse för pendelbåt till city

Intresset för att kunna båtpendla till och från Stockholm city är stort. I början av juli presenterade vi en nyhet här på tollareinacka.se som berättade att Bonava vill undersöka möjligheten att på sikt kanske starta upp ”Tollarebåten” – en fossilfri pendelbåtlinje mellan Tollare och några andra bryggor i Nacka, till Nybrokajen i city.

Mer än 1100 svar
I nyheten fanns också en enkät med frågor om hur de boende i Tollare och närområdet ser på möjligheten till båtpendling. Enkäten, som nu är stängd, besvarades av över 1100 personer. Efter en snabb genomgång kan vi bland annat konstatera att Tollare och Skuru är de bryggor där intresset är störst samt att en majoritet av de svarande skulle vilja kunna pendla med båt alla dagar i veckan. Resultatet ska nu sammanställas och analyseras mer i detalj.

Komplement till busstrafiken
Från enkätens fritextsvar och Facebook-kommentarerna framgår att några Tollarebor är oroliga för att en eventuell pendelbåt skulle komma att ersätta SL-bussar genom området. Så är inte fallet, utan pendelbåten skulle i så fall bli ett komplement till busstrafiken.

Tack för ert stora engagemang i Tollares utveckling! Vi kommer under hösten att återkomma med mer information om både pendelbåtsidén och statusen för SL-bussarna.


Länkar till mer läsning

Nyheten om båtpendling

Tidigare nyhet om SL-bussar genom Tollare