Provkörningen av bussen skjuts upp

Provkörningen av den kommande bussen i Tollare som var planerad till denna vecka skjuts upp till fredagen, den 7 maj nästa vecka.

Denna vecka var det tänkt att den kommande bussen i Tollare skulle provköra i området. Bussen kommer istället att provköra fredagen den 7 maj.

Under denna vecka och nästkommande vecka kommer istället asfaltsarbete med fräsning att pågå på gångbanor och körbanor, samt så kommer ny asfalt att läggas och linjer att målas på gatorna.