Planering för en ny pendlarlinje med båt – Nackalinjen

Under 2019 genomfördes den första delen av en förstudie med syfte att undersöka intresse och möjlighet för att starta en privatfinansierad pendelbåtslinje mellan Nacka och Nybroplan. Ett verktyg i förstudien var en enkät där analysen visade ett tydligt och positivt intresse bland de cirka 1000 personer som svarade på enkäten, samtliga jämnt fördelade längs Skurusundet med en liten övervikt till Tollareområdet.

Med detta positiva underlag och tydliga intresse har nu förstudien avancerat in i fas 2 där målbilden är att sammanställa trafikunderlag, intressenter och finansiärer för en daglig drift samt att presentera ett rimligt och trovärdigt affärsupplägg. Förstudien fas två skall presentera sitt resultat för uppdragsgivarna i juni 2020.

Ett positivt utfall och mottagande från uppdragsgivarna kan förhoppningsvis resultera i en fas tre som innebär ett tydligt mål med trafikstart våren 2021.

De boende utefter linjen kan därmed få ett bekvämt alternativ till bilar och bussar med allt vad den trafikträngseln förorsakar i form av osäkerhet och miljöpåverkan. I båten kan du sitta lugnt och arbeta och ta en kaffe. Ditt CO2-avtryck blir närmast 0 och dessutom förorsakar du inte heller buller. Under vardagarna planeras följande rutt:

Vardagstrafik
Nackalinjens primära upptagningsområde är för boende längs Skurusundet med en replipunkt vid Nacka Strand med möjlighet att byta till övrig kollektivtrafik, därefter direkt till Nybroplan.

Helgtrafik
Under helgtrafik inkluderas fler trafikstopp som erbjuder bekväma resor till och från bland annat Djurgården med sina attraktioner.

Hela områdets maritima prägel lyfts fram genom att vattenspegeln tas i anspråk. Känslan av att bo i skärgården understryks vardag som helgdag.

Genom samtal med blandat mäklare vet vi att detta bekväma resande skapar mervärden för de boende – inte bara upplevelsemässigt – utan också i form av ökad boende attraktivitet för de som investerat i lägenhet eller hus.

Initiativet och uppdragsgivare till förstudien är taget av fastighetsutvecklare i Tollare och Fisksätra (Bonava, Klövern, och Stena Fastigheter).

Stort stöd och intresse till initiativet återfinns också hos Boo Energi, som står bakom energiförsörjningen i området, och Vattenfall som också finns med i detta unika samarbete.

Då driften av Nackalinjen, åtminstone initialt, inte omfattas av allmän trafikplikt, kommer SL-kortet inte att gälla ombord. För att säkerställa en sund ekonomi kommer det att fordras ett lokalt intresse och engagemang där möjligheten till sponsring av drift och delägande i en pendelbåt blir en spännande möjlighet.

 

Du som blir nyfiken på mer information kan enkelt ringa eller mejla:

————————————————————————————————–

Christer Asplund, Place Invest AB, +4670 7822650, c.asplund@placeinvest.se

Andreas Westergren, Svenska Sjöakademien, +4670 716 81 94, andreas@sjoakademien.se 

Manfred Schneider, +4670 5131342, Schneider.co@telia.com

 

I en snar framtid har vi också en hemsida: www.Nackalinjen.se

—————————————————————————————————–