När börjar SL köra genom Tollare?

Idag stannar SL:s bussar på Sockenvägen strax norr om Tollare, vilket innebär att de flesta Tollarebor får ta en promenad till närmaste hållplats. Många undrar när de nya hållplatserna, som finns förberedda, ska börja användas och hur busstrafiken kommer att se ut i Tollare framöver. Vi tar hjälp av Daniel Jakobsson, projektledare på Nacka kommun, för att reda ut vad som gäller.

Bussarna 414 och 442 stannar på Sockenvägen norr om Tollare. Båda linjerna används av Tollareborna, till exempel för att åka till Slussen och anslutande kommunikationer. För den som bor i Tollares mellersta och södra delar innebär hållplatsernas nuvarande placering att det blir en bit att gå till bussen. Kanske inte jättelångt, men den som tar bussen ofta är förstås intresserad av att kunna kliva på i Tollare istället.

Tre hållplatser planerade
Frågan aktualiseras också eftersom den vanliga biltrafiken genom Tollare öppnade i början av året. Många har även noterat att de två nya hållplatserna vid Tollare Torg respektive Lilla Tollare/Villa Tollarehar varit nästan färdiga under en tid. En tredje hållplats är också planerad på Hedenströms väg i höjd med Johannes Petri skola.

Tollare-redaktionen har frågat Daniel Jakobsson, exploateringsingenjör och projektledare på Nacka kommun, vad som gäller för busstrafiken genom området. Daniel berättar:

– Gatorna, korsningarna och hållplatserna i Tollare är givetvis planerade och projekterade för att klara SL-bussar. Problemet är att riktlinjerna och kraven har ändrats sedan Tollares infrastruktur projekterades. Förändringarna beror dels på nya typer av bussar och dels på nya erfarenheter och kunskaper. Detta innebär att det finns några saker som måste åtgärdas innan busstrafiken genom området kan komma igång.

Körspårsanalys pågår
För att säkerställa att rätt åtgärder genomförs och att dessa räcker till, har en ny så kallad körspårsanalys beställts. Analysen beräknas vara klar i månadsskiftet november-december, och utifrån den kommer Nacka kommun och Bonava tillsammans verka för att så snabbt som möjligt göra Tollare redo för busstrafik.

När rätt förutsättningar finns på plats är det Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting som beslutar om vilken eller vilka SL-bussar som ska köra genom Tollare. Sådana linjeförändringar görs alltid i samband med att en ny tidtabell publiceras, vilket sker inför sommaren, efter sommaren samt i december.

– Kommunens och Bonavas gemensamma ambition är förstås att SL-bussarna ska kunna köra genom Tollare så snart som möjligt under 2019. Nu väntar vi på körspårsanalysen för att få veta mer exakt vilka åtgärder som krävs, säger Daniel Jakobsson.

När det finns mer information om bussarna hittar du den på Nacka kommuns webbsida för Tollare. Vi kommer förstås också att följa upp frågan här på tollareinacka.se.