Vattnet i sundet

De nya delarna av Tollare är planerade och utformade för att Tollareborna ska få maximal glädje och nytta av Lännerstasundet. Många bostäder har sjöutsikt eller sjöglimt, och för alla som bor i området innebär vattnet många härliga möjligheter.

Du kan redan idag ta ett dopp vid naturbadet eller gå Tollareslingan ner till kajen. Snart kan du även lägga till med båten, äta på Tollares nya hamnkrog eller flanera längs strandpromenaden och ta gångbron över till Mårtens holme. Dessutom ger södersluttningen ner mot sundet hela Tollare ett härligt ljus och en speciell atmosfär.

Gediget saneringsarbete
Långt innan bostadsområdet började utvecklas låg här Tollare pappersbruk, som främst tillverkade tidningspapper. Bruket gick i konkurs 1964 och därefter höll flera andra, mindre industriverksamheter till i området – vilket påverkade både marken och sjöbotten.

Det omfattande saneringsarbetet har varit en förutsättning för att kunna bygga nya bostäder och låta människor få glädje av närheten till vattnet. Saneringen tog drygt tio år att genomföra och inleddes med noggranna analyser av både mark, vatten och sjöbotten.

Åtgärder med rent resultat
Stora mängder jord har schaktats bort till särskilda deponier och ersatts med ny och fräsch. I vattnet visade sig halterna av föroreningar vara helt normala för ett läge så nära Stockholm.

Sjöbotten har ändå för säkerhets skull undersökts av dykare och försetts med en enorm duk, ett så kallat erosionsskydd, för att gamla pappersfibrer inte ska virvla upp till ytan. De stora länsarna i vattnet fungerar som skyddsgardiner för att anläggningsarbetet vid kajen inte ska grumla vattnet utanför. Det är ofarligt för människor, men kan störa fiskar och djur.

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet, både innanför och utanför länsarna. Mätningarna startade 2005 och pågår än idag. De visar att Tollares vatten är lika bra att bada i som svenska Östersjövatten i allmänhet – så det är sedan länge fritt fram att ta ett dopp vid naturbadet.

 

Fakta om saneringsarbetet i Tollare

  • Utfördes på uppdrag av först NCC Boende och därefter Bonava
  • Noggranna och oberoende analyser av mark, vatten och sjöbotten
  • Mer än 72 000 ton jord har deponerats och ersatts
  • Omkring 30 000 kvadratmeter erosionsduk har placerats på sjöbotten
  • Kontinuerlig uppföljning och rapportering till Nacka kommun och Länsstyrelsen