Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar respektive byggherre för.

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten (uppdaterad 2020-09-08).

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format. 

Tollare kaj och Tollare strand
Tollare Kaj och strand beräknas färdigställas under sensommaren.


Båtplatser för besökare
Besöksplatserna är öppnade.
Avlysning av vattenområdet är fortfarande markerat på sjökort men väster om flytbryggan går det bra åka in med båt, dock råder ankringsförbud i området. Östra sidan om bryggan kommer däremot att vara avlyst för båttrafik.


Småbåtshamnen
Färdigställande av bommar pågår och operatören, Saltsjö Duvnäs Marina, kommer att meddela de som har plats om öppnande av småbåtshamnen.


Västra strandpromenaden
Öppnar samtidigt som småbåtshamnen. Vänligen respektera att det är ett byggarbetsplatsområde fram tills dess.


Östra strandpromenaden
Produktionsstart är förskjuten i syfte att först färdigställa pågående arbeten i området. Preliminärt blir Östra strandpromenaden klar till sommaren 2021.


Brukstorget (torget vid kajen)
Öppnar preliminärt i början av juli.


Nedre Trapparken med tillhörande hiss

Nu är hissen öppen och kan användas, trapporna har dock inte öppnat än pga att HSB utför fasadarbeten och behöver ha sina ställningar där.


Övre Trapparken med tillhörande hiss

Nu är hissen och trapporna öppna och i samband med det så är gångstigen mellan NCC´s etableringar från Tollareslingan upp till Tollarevägen nu stängd.


Tollareslingan (bil- och cykelvägen ner till vattnet)
Färdigställs förutom toppbeläggning av asfalt i början av september.


Nedre delen av Godtemplarparken
Produktion pågår och färdigställs i oktober.


Mellersta delen av Godtemplarparken
Produktionsstart är inte fastställd.


Lekplats vid Tollareslingan
Arbetena kommer nu att påbörjas av den planerade lekplatsen.


Avetablering av byggetableringar

Då byggproduktionen minskar i området kommer vi att ta bort byggetableringsytor. På Tollarevägen kommer vi bland annat att genomföra allmän upprensning så området får bostadsområdeskaraktär i stället för ett byggplatsområde.


Bilar och allmän parkering

Tyvärr finns det inte så många allmänna parkeringsytor i området. Vi ber er att informera eventuella gäster om detta så att framkomlighet och trafiksäkerhet kan upprätthållas.


Papperskorgar och nedskräpning

Mårtens Holme är en populär plats som tyvärr har blivit utsatt för nedskräpning. Holmen är ett naturreservat och ska behandlas därefter. Det kommer via kommunen att monteras skyltar om vilka regler som gäller i naturreservat. Vi kan tyvärr inte montera papperskorgar på holmen. Dessa placeras i stället vid kajen. Vi har även fått påpekanden om att papperskorgarna är för få och ser över var vi kan placera ut flera.Under sommarperioden kommer vi att på försök ställa ut rullpapperkorg invid bron till holmen.


Busstrafik

Viss ombyggnad av Tollarevägen, Torget och Hedenströms väg kommer att behövas för dubbelriktad busstrafik. Planering för detta pågår.


Samfällighet för fiber
Den gemensamma datafiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Möte om bildandet av gemensamhetsanläggningen har hållits med Lantmäteriet. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras idag av företaget Reditus, på uppdrag av Bonava. Kontakta Reditus om du ska flytta till eller från Tollare, så att de kan överföra kostnadsansvaret till rätt bostadsinnehavare (kontaktuppgifter finns på fakturan). När driften väl har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.