Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar respektive byggherre för.

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format. 

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten (uppdaterad 2020-02-25).

 

Tollare kaj och Tollare strand
Tollare kaj sträcker sig från turbåtsbryggan i väster och österut fram till Brukstorget, där Tollare strand börjar och går ända fram till östra strandpromenaden. Tollare kaj kommer att färdigställas när den västra delen av strandpromenaden är klar (se rubrik nedan), medan Broplan vid gångbron till Mårtens holme troligen kommer att hinna färdigställas innan vintern om vädret tillåter. Tollare strand planeras bli klar och kunna öppna under våren 2020.


Båtplatser för besökare
Konsolbryggan mellan turbåtsbryggan och Broplan är färdigställd och länsarna i vattnet har tagits bort. Det innebär att två stora steg har tagits mot att kunna öppna Tollare för båttrafik. Besöksbåtplatserna beräknas kunna färdigställas och öppnas till våren, enligt hamnoperatören Saltsjö-Dufnäs Marina.


Småbåtshamnen
Öppnandet av småbåtshamnen är kopplat till färdigställandet av den västra delen av strandpromenaden (se rubrik nedan). Några tekniska frågor och åtgärder återstår att lösa innan hamnbygget kan påbörjas, vilket beräknas kunna ske i juni 2020. Därefter räknar hamnoperatören med att behöva ungefär två månader för egna arbeten med bryggor m.m. innan småbåtshamnen kan öppna. Hamnoperatör är Saltsjö-Dufnäs Marina, som tidigare har presenterats i denna nyhet. På deras webbplats finns mer information och kontaktuppgifter. Saltsjö-Dufnäs Marina sköter nu all köhantering för båtplatserna i Tollare.


Restaurangen på kajen
Bruket Tollare, den efterlängtade restaurangen vid kajen, har öppnat. För att få de senaste uppdateringarna kan du följa Bruket Tollare på Facebook. Besök gärna även deras webbplats www.brukettollare.se.


Västra strandpromenaden
Arbetet med den västra delen av strandpromenaden tar längre tid än planerat. Produktion pågår och arbetet beräknas vara klart i juni 2020. Detta påverkar även öppnandet av småbåtshamnen, se ovan.


Östra strandpromenaden
Den östra delen av strandpromenaden kommer att ansluta till Doktorsvägen i Lännersta. Idag pågår planering och projektering av denna del, vars öppnande också hänger ihop med färdigställandet av HSB brf Tollare Strand, som planeras vara klart under våren eller sommaren 2020.


Solbryggan
En härlig brygga som sträcker sig ut i vattnet från Brukstorget. Solbryggan beräknas kunna öppna senast till våren.


Brukstorget (torget vid kajen)
Arbetet med Brukstorget planeras att genomföras under andra och tredje kvartalet 2020. Tillfälliga gästparkeringsplatser har öppnats här, i väntan på torgets byggstart. P-skiva och max två timmars parkering kommer att gälla mellan klockan 8–17, se skyltning på plats.


Nedre Trapparken med tillhörande hiss

Hissen i Nedre Trapparken är öppen och innebär en smidig genväg som minskar restiden och underlättar för gående att ta sig mellan kajen och Tollarevägen – även om den fullständiga genvägen öppnar först när Övre Trapparken är klar (se nedan). Trapporna i Nedre Trapparken ska bli färdigställda under vintern, men kommer inte att snöröjas. Resterande delar av Nedre Trapparken – parkmiljöer, sittplatser och umgängesytor – beräknas kunna öppna till våren.


Övre Trapparken med tillhörande hiss

Den övre halvan av Trapparken beräknas kunna öppna under juni eller juli 2020. Detta delprojekt måste synkroniseras och genomföras i samverkan med intilliggande bostadsproduktion, vilket gör det svårare att bedöma tidsmässigt. När den övre delen av Trapparken är öppnad kommer du att kunna ta dig upp och ner mellan Brukstorget och Tollarevägen med både hiss och gångvägar/trappor – och njuta av den härliga utsikten och terrassmiljöerna på vägen.


Tollareslingan (bil- och cykelvägen ner till vattnet)
Tollareslingan är vägen som går mellan Tollarevägen och Brukstorget nere vid kajen. Inledningsvis kommer Tollareslingan att vara omväxlande enkelriktad (med ljusreglering) för bilar och cyklar, men den planeras bli tvåfilig till sommaren. Den tillfälliga byggvägen tas bort i samband med att Tollareslingan öppnas, för att ge plats åt nya bostäder och andra miljöer.


Godtemplarparken
I parken mellan husen i HSB brf Tollare Strand kommer trappor att byggas, så att du smidigt kan ta dig från kajen upp till Tollareslingan (ej att förväxla med Trapparken vid Brukstorget, se ovan). Färdigställandet av Godtemplarparken hänger ihop med produktionen av bostäderna i HSB brf Tollare Strand, som planeras vara klara under våren 2020. Därefter görs de avslutande arbetena i parken, som beräknas vara färdig och kunna öppna under hösten 2020.


Lekplats vid Tollareslingan

Sommaren 2020 påbörjas arbetet med den nya lekplatsen, som ligger mellan Tollareslingan och Tollarevägen, strax öster om Brf Vyn. Lekplatsen planeras kunna öppna under hösten 2020.


SL-busstrafik genom Tollare

Många Tollarebor väntar på att SL:s bussar ska börja köra genom området. Det är förberett för två nya hållplatser i Tollare, en vid torget och en nära tunnelmynningen. Förseningarna som har uppstått beror på att regelverket och riktlinjerna för busstrafiken har ändrats sedan gatorna i Tollare projekterades och byggdes, vilket innebär att några korsningar idag bedöms vara något för trånga för busstrafiken. Trafikförvaltningen på Region Stockholm, bussoperatören Keolis, Nacka kommun och Bonava för diskussioner om hur detta bäst kan lösas och det finns en god vilja att hitta bra lösningar. SL har provkört sträckan för att utvärdera. Dialog mellan parterna pågår och informationen här uppdateras så snart det finns något nytt.


Bildande av samfällighet för fiberanläggning
Den gemensamma datafiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Ett första möte om bildandet av gemensamhetsanläggningen har hållits med Lantmäteriet. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras idag av företaget Reditus, på uppdrag av Bonava. Kontakta Reditus om du ska flytta till eller från Tollare, så att de kan överföra kostnadsansvaret till rätt bostadsinnehavare (kontaktuppgifter finns på fakturan). När driften väl har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.


Varför är det förseningar i några av delprojekten?
I ett stort utvecklingsområde som Tollare, med många olika byggaktörer, trångt om utrymme och en utmanande topografi, blir följdeffekterna tyvärr stora när någon del av projektgenomförandet blir försenat, trots noggrann planering. Givetvis vill Bonava, liksom övriga byggherrar och entreprenörer i området, att de olika delprojekten ska bli färdigställda och kunna öppna så snart som möjligt. Vi försöker hålla alla intressenter så uppdaterade som möjligt med hjälp av denna sida och nyheterna under rubriken Aktuellt.