Synpunkter

Din bostad
Om du har frågor eller synpunkter gällande din bostad i Tollare kontaktar du din bostadsrättsförening, hyresvärd eller din kontaktperson hos bostadsutvecklaren som du köpte bostaden av.

Allmänna ytor
Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan på allmänna ytor gör du det till Bonava för vissa delar av Tollare och till Nacka kommun för andra delar, se nedan.

Nacka kommun ansvarar för allmänna ytor i Tollare Park, Tollare Sjö samt det grönmarkerade området i bilden ovan. Där har kommunen också ansvaret för parkeringsövervakningen.

Allmänna ytor och parkeringsövervakning i övriga delar av nya Tollare ansvarar Bonava för tills vidare.