Kommunen tar successivt över skötseln av allmänna ytor

I områden där det byggs mycket, ansvarar ofta ett eller flera av de företag som utvecklar området för skötsel av de allmänna ytorna under utvecklingsperioden.

Här i Tollare har Bonava haft det övergripande ansvaret för allmänna ytor, till exempel vägar, gator, parker, lekplatser med mera. I takt med att området färdigställs kommer skötseln av dessa ytor successivt att övergå till Nacka kommun. Först ut är det markerade området på kartbilden nedan, som var ett av de första att färdigställas i Tollare.


I det grönmarkerade området tar Nacka kommun över snöröjningen

Här tar kommunen till att börja med över snöröjningen av de allmänna ytorna den 1 november 2018. Det innebär att du som har synpunkter eller vill felanmäla något gällande snöröjningen i det aktuella området ska kontakta Nacka kommun istället för Bonava från och med 1 november.

Enklast gör du det via Nacka kommuns webbplats (klicka på boxen Felanmälan och synpunkter). Du kan även ringa till kommunens växel på 08-718 80 00 och berätta om ditt ärende, så kopplar de dig rätt.

Allmänna ytor i övriga delar av nya Tollare fortsätter Bonava att ansvara för tills vidare, se kontaktinfo. Vi kommer att informera om förändringarna successivt, i takt med att kommunen tar över fler delar av området.