Information om arbetet med Östra Strandpromenaden

Ett trädfällningsarbete i anslutning till Östra Strandpromenaden ska påbörjas. Respektera de avspärrnigar som finns på platsen.

Det kommer att påbörjas ett arbete med att ta ned ett antal träd som anses riskfyllda intill HSB:s Strandhus vid Östra Strandpromenaden i Tollare.

Under tiden som arbetet med Östra Strandpromenaden färdigställs är det en byggarbetsplats i området. Bonava ber boende och övriga som vistas i området att respektera de avspärrningar som finns här. De finns för allmänhetens och de boendes säkerhet.

Vi ser fram emot färdigställandet av Östra Strandpromenaden som beräknas stå klar tidig sommar.