Information gällande nya lekparken, Mårtens Holme & utbyggnaden för bussen

Information gällande arbetet med lekparken intill Tollareslingan, cykling på Mårtens Holme och utbyggnaden för bussen på Tollarevägen.

Arbetet med lekparken intill Tollareslingan:

Intill Tollareslingan pågår arbetet med en lekpark, vilket många ser fram emot färdigställandet utav. Ovanför denna finns det en backe som ligger inom arbetsplatsområdet. Denna backe har lockat till pulkaåkning. Vi har full förståelse för lockelsen men av säkerhetsskäl vill vi påpeka att detta är ett arbetsplatsområde där allmänheten inte har tillträde. I och runt Tollare finns andra platser att ägna sig åt aktiviteter på och vi uppmuntrar alla att besöka dessa platser fram till det att byggandet av lekparken är färdigställd.

Cykling på Mårtens Holme:

Eftersom Mårtens Holme är ett naturreservat har kommunen tagit ett beslut om att det inte är tillåtet att cykla på platsen. Inom kort kommer det att sättas upp skyltar som påvisar detta förbud.

Utbyggnaden för bussen på Tollarevägen:

Första utbyggnaden för bussen på Tollarevägen och tunneln kommer att färdigställas under vecka 8. Vidare kommer arbetet helt att färdigställas i april då asfalt och målade linjer ska komma på plats.