Information gällande Bonavas fibernät

Ett antal abonnenter har blivit utan bredband i Tollare Parkgränd & Tollare Parkväg. Bonava arbetar för att få igång fibernätet snarast möjligt och kommer att kompensera de personer som blivit utan nätverk.

Anledningen till att ett antal abonnenter blivit utan bredband beror på att några kopplingsbrunnar har frusit när det varit kallt. Bonava har en entreprenör på plats som arbetar med en provisorisk lösning i form av ett luftburet nät.

Vidare så kommer Bonava att efterskänka nätavgiften för den tid då abonnenterna har haft avbrott. Mer information om detta kommer till de som blivit utan bredband.

Lantmätare att tillsättas för gemensamhetsanläggningen

Bildandet av gemensamhetsanläggningen för fibern står för närvarande stilla på grund av byte av handläggande lantmätare på kommunen. När en ny lantmätare är på plats för att handlägga ärendet ska förhoppningsvis arbetet kunna slutföras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Nuvarande coronarestriktioner försvårar emellertid arbetet med att bilda gemensamhetsanläggningen då alla kommande delägare ska kallas till ett sammanträde för bildning av styrelse med mera. Ett digitalt möte är inte att föredra då det är ett stort antal personer inblandade.

Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och vi återkommer när vi har mera information.