Hur blir det med Tollarebussen?

Tollarebussen, som har kört mellan kajen och Sockenvägen, var ett test under fyra månader på Bonavas initiativ. Syftet med bussen var att underlätta för Tollarebor och besökare att ta sig mellan kajen, Tollare torg och SL-bussarna i väntan på att Trapparken ska öppna.

Den digitala enkäten om Tollarebussen är avslutad och Bonava ska nu utreda möjligheterna till en eventuell fortsättning av trafiken. När beslut har fattats återkommer vi med en nyhet här på tollareinacka.se. Tack till alla som svarade på enkäten!


Läs mer

Nyhet 28 juni 2019: Var med och utvärdera Tollarebussen

Nyhet 27 februari 2019: Bonava testar lokal minibuss i Tollare

Nyhet 16 februari 2018: Trapparken – länken mellan torget och vattnet

Statusen för olika delprojekt, till exempel Trapparken och SL-bussarna, uppdateras löpande på sidan Tollares utveckling