Grindstugan får flygtur och nytt liv

De flesta hus i Tollare är nybyggda, men det finns undantag. Ett är den så kallade Grindstugan, ett falurött trähus vid Tollare Platå som byggdes på 1940-talet. Eftersom husen runt omkring står på mark som höjts upp, har stugan hamnat nästan som i en grop. Men nu ska den få sträcka på sig.

ExteriörStående
Stugan står som i en grop idag

Det är nog många som har passerat Grindstugan och funderat över vad som ska hända med det gamla huset. Ska det rivas, restaureras eller finns det andra planer? Här kommer svaret: Stugan ska bevaras och renoveras för att kunna inrymma en eller flera nya verksamheter. Men först ska den höjas 1,5 meter så att den inte upplevs ligga nere i en grop som idag. Fast hur sjutton lyfter man upp ett gammalt trähus?

När Tollare-redaktionen är på besök i Grindstugan en grådaskig dag i slutet av november råder det full aktivitet. Gustaf Segergren och Kåre Sandin från företaget Norab håller tillsammans med sina kollegor på att göra i ordning stugan för ”det stora lyftet”. Och då pratar vi inte bara om att huset ska lyftas genom renovering, utan att Grindstugan faktiskt ska få sig en flygtur på riktigt.

Noggrant förarbete
Om allt går som det ska med förberedelserna kommer stugan strax innan jul att vara redo för sin första, och förhoppningsvis sista, luftfärd.

Den gamla och slitna inredningen rivs ut
Den gamla och slitna inredningen rivs ut

Genom att borra hål i betongväggarna precis under källarens tak, där några långa stålbalkar förs in, och dessutom lossa de översta två våningarnas träkonstruktion från källarens betong, ska man med hjälp av en kran lyfta bort hela trädelen av stugan. Denna ”parkeras” på marken bredvid under den tid som krävs för att förstärka och gjuta på källarens betongväggar, så att källaren blir hela 1,5 meter högre i tak. När den påbyggda betongkonstruktionen är färdig ska stugan lyftas tillbaka och monteras fast.

Källaren
Kåre och Gustaf från Norab i källaren

– Det kommer att bli en källare med mycket rymd och utrymme. Där man idag ofta slår i huvudet, kommer man utan problem kunna ta rejäla skutt. Och det kommer finnas gott om plats för förvaring. När allt är klart kommer man också att fylla på med jord runt stugan så att den grop som finns runt huset idag försvinner, berättar Gustaf från Norab.

Grindstugans historia
Huset byggdes av Tollare pappersbruk på 1940-talet för att fungera som grindstuga – alltså den plats som all trafik till och från bruket passerade. Stugan placerades precis vid infarten till bruksområdet. Här bodde under lång tid Gottfrid och Margit Andersson med sina barn. Margits uppgift var att kontrollera trafiken in och ut från bruket, medan Gottfrid arbetade med lossning, lastning och magasinering av olika transporter.

Det lilla märkliga extrafönstret på stugans västra gavel användes för att kontrollera och anropa de fordon som var på väg till och från bruket. Även den tidstypiska förstukvisten (entrén) i söder är värd att titta närmare på för den som är nyfiken.

Grindstugan i framtiden
Det är idag inte klart vilken typ av verksamhet som ska ta plats i Grindstugan när den är färdig, vilket enligt planerna blir till sommaren 2016. En idé som finns är kafé och bageri, men exakt vad det blir får Tollare-redaktionen återkomma om.

Fast först ska stugan som sagt överleva en flygtur, vilket antagligen kommer att bli en upplevelse för både stugan och dem som tittar på. Exakt datum för luftfärden är inte spikat, utan det beror på när förberedelsearbetet blir klart. Men planen är att lyftet ska genomföras någon gång under vecka 51.

– Det kommer att bli en riktigt spännande dag för oss som har jobbat med förberedelserna. Vi vet förstås vad vi gör, men man kan aldrig vara helt säker på hur gamla trästugor beter sig i luften, avslutar Kåre från Norab.

 

Läs mer om Tollare pappersbruk och Tollares övriga spännande historia