Frågor och svar kring kommande busstrafik här i Tollare

I augusti i år är det tänkt att busstrafiken ska börja rulla här i Tollare, något som många längtat efter. Det finns dock en del frågor kring när bussarna ska börja gå, varför provperiod och vilken busslinje det blir. 

Här nedan är en sammanställning av frågor och svar. Vill ni hålla er uppdaterade på vad som händer med just bussen så besök gärna kommunens webbplats.

 

Fråga 1
När kommer busstrafiken igång?

Svar: Under förutsättning att testkörningen vecka 17 blir godkänd så kommer bussen att provtrafikera i knappt ett år, mellan augusti 2021 fram till juni 2022.

Fråga 2
Vad menar ni med provperiod?

Svar: Trots de ombyggnader av gatorna som är gjorda så ser vi en risk att det kan bli svårt för bussarna att trafikera Tollare. Trafikförvaltningen kommer löpande att utvärdera framkomligheten under provperioden för att sedan besluta om permanent trafik. Eventuellt kan fler anpassningsåtgärder behöva göras.

Fråga 3
Vilka risker ser ni kan uppstå under provperioden?

Svar: Det är svårt att förutsäga hur trafiksituationen kring Tollare torg kommer se ut under rusningstid. Det kan bli trångt i korsningen. Vi ser även en risk att felparkerade bilar vid torget försvårar framkomligheten. Vi ser även risk att det kan bli problem under vintern och därför ska provperioden sträcka sig över vinterhalvåret.

Fråga 4
Vilken busslinje blir det?

Svar: Det är linjerna 414 och 442X som kommer att gå genom Tollare. 442 och 454 förblir oförändrade och kommer fortsatt att trafikera som i dagsläget.

Fråga 5
Varför har gatorna blivit för smala i Tollare?

Svar: Det finns flera olika regelverk som är styrande vid gatuprojektering. Till vissa delar finns motstridigheter i de olika regelverken. Ett viktigt ledord för Tollarevägen är småstadskänsla och ambitionen har varit att projektera ett gatunät i en skala som är anpassad efter byggnaderna. Med facit i hand har både Bonava och Nacka kommun tolkat regelverket för snävt och därmed underskattat behovet av mötesutrymme för bussar.

Fråga 6
Vad händer nu?

Svar: Vecka 11 gjordes en testkörning med tre bussar. Den resulterade i ett fåtal anmärkningar från Trafikförvaltningen som Nacka kommun och Bonava kommer att åtgärda under vecka 15-16. En ny testkörning är planerad till vecka 17.

Nyfiken på ett nytt boende i Tollare?

»