Kaj och båtar efter sanering

Ett område med en spännande historia innebär också vissa utmaningar. Tollare pappersbruk och andra industriverksamheter hade satt sina spår i marken och på sjöbotten, vilket har krävt ett gediget saneringsarbete, som nu är nästan helt färdigt. Och därmed har också utvecklingen av kajområdet kunnat påbörjas.

Anders Fallberg är övergripande projektchef för Tollare på Bonava. Vi träffar honom över en kopp kaffe för att få höra mer om arbetet. Anders berättar:

– Saneringsarbetet har gått bra. Vi identifierade de områden av marken och sjöbotten som behövde åtgärdas. Stora mängder jord har schaktats bort, och på sjöbotten vid det gamla pappersbruket har vi lagt en enorm duk, ett så kallat erosionsskydd, med krossat berg ovanpå för att hålla duken på plats.

Anders

Sanering i praktiken
På marken var det enklast att schakta bort förorenad jord och ersätta med ny och fräsch. Den förorenade jorden skickades till speciella deponier, som klarar att hantera och lagra den. Men på en sjöbotten kan man inte göra likadant – då rör man upp de föroreningar som kan finnas där och försämrar miljön istället för att förbättra den. Ett pappersbruk av den äldre skolan orsakade olika utsläpp, som genom åren har lagrats på havsbotten som sediment. Så länge pappersfibern stannar på havsbotten är det ingen fara, och erosionsskyddet har lagts ut för att förhindra att fiber närmast stranden flyter upp eller rörs upp av vågor eller båtar.

Anders utvecklar resonemanget om saneringsarbetet i Tollare:

– För att kunna bygga ett bostadsområde för tusentals människor var vi förstås tvungna att göra ett grundligt jobb. Det har varit ett ganska stort projekt och vi har hållit på i ungefär tio år, i nära samarbete med Nacka kommun. Man hade kunnat tro att vattnet nära bruket skulle ha varit ganska förorenat, men vattenvärdena visade faktiskt ingen skillnad mot övriga vatten nära Stockholm, så duken är mer en extra säkerhetsåtgärd. På land har vi däremot hittat dieseltunnor och annat smått och gott, som har tvingat oss att schakta bort ganska stora mängder jord.

Saneringsarbetet har utförts av NCC Mark, som tagit in specialisthjälp med erosionsduken. Dykare har skannat av sjöbotten vid det gamla bruket för att undersöka och säkerställa att duken ligger rätt. Innan duken kom på plats kunde det ibland flyta upp sjok av illaluktande gammal pappersfiber från sjöbotten.

Alla saneringsarbeten på land redovisas löpande för Nacka kommun. För att kunna slutföra det sista av arbetena på sjöbotten har NCC ansökt till Mark- och miljödomstolen om att förlänga den vattendom, som medger fortsatt arbete i vattnet, i några år till.

Kajområdet, båtklubben och naturbadet
Tidigt under våren 2016 påbörjades byggandet av det nya kajområdet och tillhörande förstärkningar av stranden. Arbetet ska enligt planerna vara klart i mitten av 2017. Därefter byggs strandpromenaden och bron till Mårtens holme. Dessa kommer troligen att stå färdiga i samband med inflyttningen i de första husen vid kajen, omkring sommaren 2018. Sist kommer marinan, som kommer att ägas och arrenderas ut av Nacka kommun.

På frågan om ifall man kan bada i vattnet utanför Tollare svarar Anders:

– Vattenvärdena har varit förvånansvärt bra under hela projektet. Trots det gamla pappersbruket har värdena varit normala för vatten så pass nära Stockholm. Men givetvis vill både vi och Nacka kommun ta det säkra för det osäkra, och därför har vi varit väldigt noggranna i saneringsarbetet. Men nu är det fritt fram att bada i naturbadet strax väster om det kommande kajområdet!

Tollare_Marina