Driften av Tollareslingan, Brukstorget, Kajmorådet samt naturområdena överlämnas till Nacka Kommun

Bonava har nu överlämnat driften av Tollareslingan, Brukstorget, Kajområdet samt naturområdena till Nacka Kommun.

Tidigare har Bonava ansvarat för driften av Tollareslingan, Brukstorget, Kajområdet samt naturområdena. Nu är dessa områden färdigställda och Nacka Kommun tar över driften av dessa delar här i Tollare.

Frågor och kundtjänstärenden angående dessa områden hänvisas därför från och med nu till Nacka Kommun.