Din input behövs om möjlig ny båtlinje till city

Bonava har tagit initiativet att undersöka förutsättningarna och intresset för en ny pendelbåtlinje mellan bryggorna i Tollare, Björknäs, Skuru, Nacka Strand och Nybrokajen i city. Bakgrunden är den stora inflyttningen av boende till Tollare-området samt de stora infrastrukturförändringar som exempelvis byggandet av nya Skurubron och Slussen innebär.

Inga byten och inga fossila bränslen
Tollarebåten är tänkt att erbjuda ett smidigt, bekvämt och rofyllt resande, med möjlighet att jobba ombord, ta med cykel utan extra kostnad och kunna njuta av en god fika under färden. Restiden mellan Tollare och Nybrokajen beräknas bli cirka 45 minuter – alltså ungefär samma tid som med dagens kommunala färdmedel, men utan några byten. Linjen skulle troligen trafikeras med en båt som drivs av grön el och lokalproducerad biogas, vilket innebär en 100% fossilfri transport.

Tanken är att Tollarebåten till att börja med skulle köras på vardagar med två avgångar per brygga på morgonen och två på eftermiddagen/kvällen, så att avgångstiderna ska passa både resenärer som reser tidigt och de som reser lite senare. Även helgtrafik skulle sannolikt bli aktuellt. Viktigt att notera är också att möjligheterna att stanna med bil eller parkera är mycket begränsade vid alla bryggorna.

Din feedback behövs!
Trafiken skulle finansieras genom en kombination av crowdfunding, bidrag och biljettintäkter. Då pendelbåten inte ingår i landstingets budget, kommer SL:s kort och biljetter inte att gälla ombord. Bonava vill därför undersöka intresset hos dig som bor eller jobbar i Tollare, Björknäs, Skuru eller Nacka Strand för att kunna båtpendla till och från Nybrokajen.

Du hittar länk till en lättbesvarad enkät nedan. Tack för din medverkan!

Uppdatering 20 augusti
Tack för det stora intresset att besvara enkäten. Den är nu stängd och vi sammanställer resultatet och återkommer med mer information.