Det nya gänget på Tollare Torg

Strax utanför Nära dej-butiken står idag ett annorlunda sällskap, som aldrig har köpt en enda vara inne hos handlaren Roger. Tollare Torg har blivit med får. Och lamm. Och en bagge. Sex härliga bronsskulpturer av konstnären Aline Magnusson, som också har skapat de populära getterna på ängen vid skolan.

Gänget vid torget består av tre får, två lamm och en bagge med ståtliga horn. När Tollare-redaktionen besöker torget tillsammans med konstnären Aline i juni, syns bara fästena i marken där skulpturerna ska stå. Men några dagar senare är djuren på plats.

Konst för alla
Aline är nöjd med den centrala placeringen, eftersom hon vill att skulpturerna ska kunna upplevas av så många som möjligt – stora som små.

– Både barn och vuxna brukar uppskatta mina djurskulpturer. Den roligaste feedbacken är när barnen vill umgås med dem. Små barn klappar djuren och de äldre klättrar ofta upp och sätter sig på dem. Många barn pratar också med djuren, och det gillar jag.

En sann djurvän
Det stora intresset för djur har funnits så länge Aline kan minnas. Hon kommer ursprungligen från Irland, där hon växte upp på en gård med hästar och andra djur. Idag kan hon sitta i timmar och studera både sina egna och andras husdjur, och även vilda djur när hon får chansen. Antagligen är det därför hon lyckas skapa så verklighetstrogna skulpturer, med alla detaljer på plats och en naturlig hållning.

Att Aline blev just skulptör är ingen tillfällighet. Hon har aldrig varit särskilt intresserad av att göra konst för museum och utställningar, utan vill att hennes verk ska vara tillgängliga för alla som vill uppleva och umgås med dem.

– Skulpturer är en härlig form av konst, inte minst för att de är så fysiska. Brons är ett tåligt material som bara blir vackrare med åren. Metallen får en väldigt fin patina – både av all beröring och av väder och vind. Ett himla bra sätt att åldras helt enkelt.

Fler skulpturer till Tollare
Efter getterna på ängen och den nya djurgruppen vid Tollare Torg återstår två skulpturgrupper från Aline att placera ut på platser där de passar in och kan komma till glädje. En ytterligare grupp med får och lamm samt två hundar till en rondell.

Djurtemat knyter an till anrika Tollare gård, som nämns för första gången redan år 1403, då en Jöns Pedersson köpte den. I köpet ingick också odlingsmark med rotfrukter och fruktträd samt betesmark för får och getter. Jöns blev senare borgmästare i Stockholm och kallades då på latin för Johannes Petri, som skolan heter idag.

Ytterligare en välkänd konstnär, Peter Linde, har skapat skulpturer för Tollare. Hans två stora nypon kommer att stå nere vid vattnet. Både Alines och Peters skulpturer har köpts in av NCC/Bonava i samarbete med Nacka kommun och konstkoordinatorn Cilla Jahn.

Länkar:

Tidigare nyhet om Alines och Peters skulpturer i Tollare

Läs mer om Tollares spännande historia