Bygginfo: Vattenavstängning i 5Hus den 22/10

I samband med att Bonavas nya lägenheter i Tollare Terrass ska anslutas till vatten- och avloppsnätet kommer vattnet att behöva stängas av den 22 oktober mellan klockan 9–12.

De som berörs av avstängningen är de boende i kvarteret 5Hus (se bild med markering nedan) samt de som arbetar i projekten Tollare Marina och Tollare Terrass.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta NCC:s platschef Per Åkerlind på 076-521 51 39 eller NCC:s arbetsledare Magnus Johansson på 070-643 46 44.