Bygginfo: Trafikljusen på byggvägen mellan Tollarevägen och Tollareslingan

Observera att trafikljusen på byggvägen mellan Tollarevägen och Tollareslingan gäller dygnet runt och alla dagar i veckan. Det är helt avgörande för trafiksäkerheten att alla trafikanter respekterar detta.

Trafikljusens intervall har justerats så att det nu är grönt i 20 sekunder och sedan rött i en minut. Detta bedöms vara det mest lämpliga intervallet för att trafiken ska kunna flyta så effektivt som möjligt.

Tänk på att alltid köra försiktigt och visa hänsyn till dina medtrafikanter!