BYGGINFO: TOLLARESLINGAN ÖPPNAS 17/1 OCH BYGGVÄGEN TAS BORT

Nu på fredag den 17 januari öppnas Tollareslingan – Tollares egen lilla serpentinväg mellan Tollarevägen och Brukstorget nere vid kajen.

Därefter stängs den tillfälliga byggvägen, som kommer att börja rivas och schaktas bort med start den 22 januari. Arbetet med att frakta bort schaktmassorna är mycket väderberoende, men beräknas pågå i ungefär fyra veckor. Därefter ska marken där byggvägen låg återställas.

Tollareslingan ska sedan kompletteras med kantstenar, vilket planeras under april, och därefter asfalteras, troligen i maj. Mer information om dessa arbeten kommer under våren.

Tänk på att köra försiktigt, eftersom många barn rör sig i närheten av vägen.