BYGGINFO: LÄGESRAPPORT FRÅN DE STÖRRE DELPROJEKTEN 9/12

Nu är informationen om flera av Tollares delprojekt uppdaterad, bland annat gällande Tollare kaj och Tollare strand, småbåtshamnen och den kommande lekplatsen mellan Tollareslingan och Tollarevägen.

Som vanligt hittar du lägesrapporten på sidan Tollares utveckling.