Bygginfo: Lägesrapport från de större delprojekten 30/4

Nu hittar du information om aktuell status för de större delprojekten i Tollare här på tollareinacka.se. Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta.

Lägesrapporten hittar du alltid på sidan som länken nedan går till. Vid uppdateringar och kompletteringar av större betydelse publiceras den här typen av korta Bygginfo-nyheter, som berättar vilka delprojekt som har fått uppdaterad info samt länkar till lägesrapporten.

Länk till lägesrapporten