BYGGINFO: KOMMUNEN TAR ÖVER YTTERLIGARE DRIFTANSVAR

Den 3 juni tar Nacka kommun över ansvaret för skötseln av ytterligare delar i Tollare. Från och med nu på måndag har kommunen därmed skötsel- och underhållsansvaret för de allmänna ytor och funktioner i området som visas i kartbilden nedan.

I det markerade området har Nacka kommun då det sedvanliga kommunala ansvaret för publika ytor, vilket omfattar såväl renhållning och snöröjning som drift och underhåll av gator, belysning samt vatten och avlopp (inklusive villapumpar).

Även parkeringsövervakningen omfattas
Ansvaret för parkeringsövervakningen i det aktuella området övergår till Nacka kommun. I övriga delar av Tollare är det tills vidare fortfarande Bonava som ansvarar för övervakningen. Var alltid uppmärksam på gällande skyltning på plats när du parkerar.

Kontakt och felanmälan
Det här innebär att du som har synpunkter eller vill felanmäla något i det aktuella området ska kontakta Nacka kommun istället för Bonava.

Enklast gör du det via Nacka kommuns webbplats (klicka på boxen Felanmälan och synpunkter). Du kan även ringa kommunens växel på 08-718 80 00 och berätta om ditt ärende, så kopplar de dig rätt.

Övriga delar av området
Allmänna ytor i övriga delar av nya Tollare fortsätter Bonava att ansvara för tills vidare, se kontaktinfo. Även dessa ytor ska successivt övergå till Nacka kommun, och vi kommer att informera om förändringarna i takt med att kommunen tar över fler delar av området.