BYGGINFO: Gångvägen till vattnet och arbeten i mellandagarna

Den snabbaste vägen för fotgängare ner till kajen och vattnet är gångstigen som börjar nedanför Tollarevägen, ungefär vid Grindstugan (följ skyltar på plats). Nu finns även en nybyggd trätrappa som alternativ till den mest slingrande delen av gångstigen. Även belysningen vid övergångsstället har förstärkts med lampor, se översiktsbild nedan.

Byggarbeten i projekten kommer att pågå under mellandagarna och första veckan i januari, men eftersom många är lediga blir bemanningen och intensiteten lägre än vanligt.