Bygginfo: Färdigställande av trottoarer

Arbeten med trottoarerna på delar av Tollarevägen inleds nästa vecka (v. 16), se ungefärligt markerade områden i kartbilden nedan.

Först ut är trottoarerna i övergången Tollarevägen-Barkerivägen, nedanför Propios projekt Tollare Arkipelag +4. Arbetet startar 16 april och beräknas pågå i cirka två veckor. Därefter påbörjas arbetet med trottoarerna på Tollarevägen ovanför Tobins projekt Vyn.

Arbetena påverkar framkomligheten för biltrafik och fotgängare, men minst ett körfält och en trottoar kommer alltid vara öppna.