BYGGINFO: Ett körfält stängs av på del av Tollarevägen

Under vecka 4 påbörjas, som vi berättat om tidigare, stomresning och montage av Propios radhus i Tollare Arkipelag +4. Det innebär nedsatt framkomlighet i övergången mellan Barkerivägen och Tollarevägen.

Från och med onsdag (24 januari) och ungefär två veckor framåt kommer ett körfält att vara avstängt för fordonstrafik. Tydliga skyltar kommer att finnas på plats för att trafiken ska fungera så bra som möjligt.

Företräde kommer att ges till de fordon som ska färdas ut från området (österut på Tollarevägen) och väjningsplikt gälla för de fordon som färdas västerut. Detta för att underlätta trafiksituationen på morgonen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Propios projektledare Joel Sverneborn som nås på joel.sverneborn@propio.se eller Tollares logistikkoordinator Ahmed Hassan på logistik.tollare@goodfolks.se.

För tidsplan m m, se den tidigare nyheten om husmonteringen i Tollare Arkipelag +4.