Bygginfo: Bergarbete söder om 5Hus

Under nästa vecka (vecka 19) påbörjas arbetet med att avlägsna en bergsskiva i byggarbetsområdet söder om flerbostadshusen i 5Hus, se bild nedan.

Bergsskivan kommer först att säkerhetsbultas och därefter sågas upp i mindre delar för borttransport. För att korta genomförandetiden kommer arbetena att pågå vardagar mellan 7–22. Bullrande aktiviteter kommer så långt möjligt att planeras in under normal arbetstid för att minimera störningar. Arbetet beräknas bli klart inom fyra veckor från start.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Tollares logistikkoordinator Sebastian Elmenhoff på logistik.tollare@goodfolks.se eller telefon 070-530 86 64.