Bygginfo: Asfaltering på Godtemplarvägen

Under vecka 16 inleds asfaltering av delar av gatan, trottoarerna och cirkulationsplatsen på Godtemplarvägen. Arbetena innebär successiva avstängningar som följer färdigställandet, se markeringar på plats.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Tollares logistikkoordinator på logistik.tollare@goodfolks.se eller 070-777 76 48.