BYGGINFO: ASFALTERING FÄRDIGSTÄLLS IDAG

Asfalteringen som startade förra veckan fick avbrytas innan den var helt avslutad, på grund av att asfaltsmaskinen gick sönder.

I eftermiddag och ikväll (31 oktober) färdigställs den återstående delen i korsningen Tollarevägen och Hedenströms väg. Detta medför en del trafikstörningar, främst under rusningstid. Gatan kommer att vara omväxlande enkelriktad med trafikvakter där arbete för tillfället pågår.

Tänk på att ta det lugnt, köra försiktigt och visa hänsyn – både till dem som utför arbetena och dina medtrafikanter.