Bygginfo: Arbeten under sommaren

Precis som under tidigare somrar kommer byggaktiviteten i Tollare att minska rejält under semesterperioden. Men några delprojekt pågår som är viktiga att du känner till:

  • Arbetet vid Tollare tunnel fortsätter och beräknas bli klart under vecka 28.
  • En servisledning för vatten, som ligger ungefär där Tollarevägen, Barkerivägen och Tollareslingan möts, ska tas bort. Arbetet är planerat att genomföras omkring vecka 28–29 och kan stundtals innebära nedsatt framkomlighet på platsen.
  • På Tollarevägen, strax öster om korsningen med Hedenströms väg, ska en gammal och numera onödig ventil tas bort i gatan. Arbetet kommer att pågå i 2–3 dagar. Under den tiden kommer Tollarevägen stängas av helt på platsen, så att biltrafiken får ta antingen Hedenströms väg eller Tollare tunnel, beroende på destination. Arbetet kommer att genomföras under vecka 29 och aviseras med skylt på plats någon dag i förväg.
  • Sommaren är en bra tid för plantering och skötsel av växter. Därför kommer du sannolikt att få se några av våra duktiga underentreprenörer med gröna fingrar.


Kontaktuppgifter om du har frågor:

Tollares logistikkoordinator är i tjänst hela sommaren och kan svara på frågor om genomförande och planering av delprojekten ovan samt vid behov hänvisa vidare. Mejla till logistik.tollare@goodfolks.se eller ring Veronica Melin på 070-777 76 48.

Bonavas kundservice når du på kundservice@bonava.se eller 020-28 28 28.

En annan kontaktuppgift som kan vara bra att ha är Xylems journummer 070-825 56 30 (för dig som har egen avloppspump på tomten, se även tidigare bygginfo om detta).