Bygginfo: Arbeten i fjärrvärmenätet 20/2 påverkar Tollare Marina och Tollare Hamnplan

Onsdagen den 20 februari mellan klockan 8–14 kommer Stockholm Exergi att utföra arbeten i fjärrvärmenätet. De fastigheter som påverkas är brf Tollare Marina och brf Tollare Hamnplan. Under tiden som arbetena utförs kommer värme och varmvatten vara avstängda. Tillgången till kallvatten påverkas däremot inte.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Stockholm Exergi på 020-31 31 51 eller kundservice@stockholmexergi.se.