Bygg info: Underhållsarbete vid Brukstorget

Boo Energi kommer att utföra underhållsarbeten i elcentralen som ligger i pumpstationen vid Brukstorget.

Nästa tisdag, den 31/8, kommer Boo Energi att utföra underhållsarbeten i elcentralen som ligger i pumpstationen vid Brukstorget.

En mindre buss kommer att stå parkerad på trottoaren intill pumpstationen. Bussen kommer eventuellt att orsaka lite buller då och då under tiden den är igång. Infarten till Tollare Marinas garage kommer inte att vara blockerad.