Bygg info: Asfaltering måndag 18 oktober

Tollare fortsätter att utvecklas och nu ska förbättringar göras av asfalten vid Tollarevägen, Tollareslingan och vid kajområdet.

Med start måndag, 18 oktober kommer asfalteringsarbeten att pågå vid Tollarevägen, Tollareslingan och vid kajområdet.

Vill du veta om delprojekten här? Läs mer om Tollares utveckling.