BYGG INFO: Asfaltering av Tollareslingan

Nu på måndag och tisdag 21-22 september kommer Tollareslingan asfalteras. Arbetet startar vid Tollarevägen och slutar vid Brukstorget, se röd markering.

Det kommer att göras ett körfält i taget så vägen kommer att vara farbar. Tänk på att hålla ner hastigheten vid arbetet så ingen kommer till skada.

Den gröna markeringen är för trottoaren som ska asfalteras och det utförs direkt efter Tollareslingans färdigställande.