Bussen i Tollare börjar köra 23 augusti!

Nu står det klart att bussen i Tollare kommer att börja köra den 23 augusti. Bussen kommer sedan att provköra fram till juni 2022 då slutgiltigt beslut kring busstrafiken ska tas.

Glada nyheter för alla Tollarebor! Nu står det nämligen klart att bussen i Tollare kommer att börja köra den 23 augusti. Bussens provtrafikering pågår sedan fram till juni 2022.

Busstrafiken i Tollare kommer under perioden utvärderas löpande. När provperioden är slut kommer ett slutgiltigt beslut att fattas kring om busstrafiken ska bli permanent, samt vilka linjer som kommer att trafikera Tollare.

Läs mer om bussen i Tollare på Nacka Kommuns hemsida.