Bonava testar lokal minibuss i Tollare

Den 1 mars inleder Bonava ett test med en tillfällig och lokal busslinje, Tollarebussen. Syftet är att underlätta för boende och besökare att snabbt och bekvämt kunna ta sig runt i området och till SL-bussarna vid Sockenvägen. Testperioden är fyra månader och därefter ska försöket utvärderas under sommaren. Om testet faller väl ut kommer bussen eventuellt att sättas in igen under hösten.

Bussen är gratis för alla att åka med och kommer att köra mellan tre hållplatser – Tollare Kaj, Tollare Torg och Sockenvägen, se kartbild nedan. De tre hållplatserna är skyltade med ”Tollarebussen”. För att kunna hålla tidtabellen, passa SL-bussarnas avgångstider och inte vara i vägen för övrig trafik kommer Tollarebussen enbart att stanna vid dessa hållplatser. Tidtabellen hittar du i länken nederst.

Om alla sittplatser i bussen är upptagna kan chauffören av säkerhetsskäl inte ta ombord fler passagerare, eftersom det inte är tillåtet att stå i den här typen av bussar. Den som inte får plats, får då vänta på nästa avgång eller promenera.

Bussen har ett ganska stort lastutrymme baktill där man i mån av plats kan ställa barnvagnar och rullatorer. För att även pälsdjursallergiker ska kunna använda bussen är det inte tillåtet med hundar, katter eller andra pälsdjur ombord.

Tollarebussen börjar köra 1 mars och testperioden varar till och med 30 juni.

Bonava önskar alla boende och besökare varmt välkomna ombord!

Länk till Tollarebussens tidtabell