Båtlinje till Tollare blir verklighet

I flera år har man pratat om en båtlinje mellan Tollare och Stockholm. Många av Tollareborna har länge önskat att detta skall gå i uppfyllelse. Nu kommer det att bli verklighet. 

Under 2019 genomfördes en förstudie där man undersökte vilket intresse och vilka möjligheter som fanns för att starta en privatfinansierad pendelbåtlinje mellan Nacka och Nybrokajen. Analysen visade ett tydligt och positivt intresse för att driva detta.

Båtlinje mellan Tollare och Nybrokajen
Av det resultat som kom fram av undersökningen så kommer det nu att finns en pendelbåtlinje, denna kommer att trafikeras mellan Fisksätra och Nybrokajen där Tollare är en av bryggorna båten kommer att stanna vid. Denna pendelbåtlinje drivs av ett boendenätverk, Nacka kommun och företag i Lännersta. Boo energi och Bonava är några av de som är med och bidrar med ett startkapital för denna linje.

Testperiod för att se intresset
Tanken är att pendelbåten kommer att starta med en testperiod som planeras att gå igång under våren 2021. Detta för att undersöka intresset på marknaden. Om utfallet blir bra så kommer trafiken successivt skalas upp.

Välkommen ombord på M/S Sylvia
Linjen som heter Nackalinjen kommer att trafikeras av M/S Sylvia. Denna båt byggdes som bunkerbåt under andra världskriget och var bland annat med vid landstigningen i Normandie. Hon förlängdes i Sverige 1964 och totalrenoverades  2007 – 2008. I år konverterades hon till att drivas av el och batterierna i M/S Sylvia är återvunna från skrotade Teslabilar.

Resan ska ske bekvämt och i vacker omgivning, samtidigt som den är tyst och miljövänlig då båten drivs av grön el.

För mer info se www.nackalinjen.se