Arbeten för kommande busslinje har påbörjats

Nu har arbeten i tunneln påbörjats, detta avser tunneltaket samt för bussombyggnad. Det här kommer att medföra avstängningar i tunneln periodvis under hösten.

För detta så önskas att alla tar hänsyn till de skyltar som finns.

Det kommer även att påbörjas en ombyggnad av gator för den kommande busslinjen. Dessa arbeten kommer starta den 9 november.

Delar i Tollare som kommer att påverkas är tunneln, torget, Tollarevägen och Hedenströmsväg. Detta beräknas vara klart runt årsskiftet.